Δημήτριος Ιωάν. Κωστελένος
 

Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Οικονομικές Υπηρεσίες
Λογιστικά – Φοροτεχνικά
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 

Αγίων Αναργύρων (απέναντι από την Δ.Ο.Υ.)
Τ.Κ: 21300 ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλ.Κέντρο: 2754022671 – 6948119116 fax: 2754029371

Eλληνικά Εnglish